Göd-Nevelek szennyvízelvezetése

Bevezető

Kedves Látogató!

Üdvözöljük az oldalon, melyet a "Göd-Nevelek szennyvízelvezetése" című projekt minél szélesebb körű bemutatása céljából hoztunk létre.

Az oldalon folyamatosan figyelemmel kísérheti a projekttel kapcsolatos legfontosabb eseményeket, a jelenlegi kivitelezési szakasztól kezdve.

Kellemes böngészést kívánunk!

Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
KEHOP-2.2.2-15-2020-00151

Projekt összefoglaló adatai:

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma

Projekt összköltsége: 1.185.744.723.- Ft

Elszámolható összköltségre jutó támogatási arány: 89,035%

Támogatási összeg: 1.055.731.810.- Ft

A projekt kivitelezésének kezdete: 2021.05.13

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.11.30

Projektleírás

Kedvezményezett: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma

A projekt címe: Göd-Nevelek szennyvízelvezetése
A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2020-00151
A támogatás összege: 1.055.731.810.- Ft
Elszámolható összköltségre jutó támogatási arány: 89,04%

A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosító számú, „Göd-Nevelek szennyvízelvezetése” című projekt, amelynek köszönhetően 2023-ra megvalósul, hogy Göd város még ellátatlan városrészei is kapcsolódhassanak a szennyvízelvezetési rendszerhez.

A meglévő állapot bemutatása:

Göd a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a Dunakeszi Szennyvízelvezetési Agglomerációhoz tartozik. Gödön belül Nevelek városrész határáig a szennyvízhálózat kiépített, Göd‐Nevelek településrész jelenleg csatornázatlan. A keletkező szennyvíz részben szippantással kerül szennyvíztelepi beszállításra, részben szikkasztásra kerül.
A Dunakeszi szennyvízagglomeráció részeként Göd településen kiépített szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melynek G-8 jelű átemelő előtti tisztítóaknába vezethető be a Göd-Nevelek településrészen keletkező és összegyűjtött szennyvíz.
A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg.

A beruházás célja:

A jelen projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott ingatlanok számára szennyvízelvezető hálózat létesítése és arra a lakott/hasznosított ingatlanok rákötési lehetőségének a biztosítása.

Tervezett szennyvízelvezető rendszer bemutatása:

A településrészen az összes érintett ingatlanról a kommunális szennyvíz elvezetése elválasztott rendszerű gravitációs csatornázással valósul meg. A domborzati adottságok miatt a településrészen belül 9 db szennyvízgyűjtő öblözet kialakítása szükséges. Az egyes gyűjtőkörzetek lokális mélypontjain közterületi szennyvízátemelők/közösségi beemelők létesülnek, melyek a csatlakozó rövidebb – hosszabb nyomóvezetékeken keresztül továbbítják az öblözetben összegyűjtött szennyvizeket a befogadó irányába eső másik öblözet gyűjtőhálózatába.
A településrészen összegyűjtött szennyvíz a Nádirigó utcai közbenső átemelőről nyomóvezetéken keresztül kerül bevezetésre a meglévő Felsőgöd településrészen található Révai utcai VIII. számú MOBA átemelőbe, majd onnan a meglévő Göd és Dunakeszi csatornahálózaton keresztül jut Dunakeszi I. sz. Szent István utcai átemelőbe. Innen D400 átmérőjű nyomóvezetékeken keresztül jut a Dunakeszi szennyvíztelep fogadó aknájába, majd a többi szennyvízzel együtt lesz felemelve a szennyvíz‐ technológia első műtárgyára. A tisztított szennyvíz befogadója az Óceán‐árok bal part 1+449,5 km szelvénye, végül a Mogyoródi patak közvetítésével a Dunába folyik.

Kivitelezés műszaki tartalma:

feltöltés alatt

Várható eredmények a fejlesztés végén:

A tervezett beruházás területén az eddig elszikkasztott, talajba, talajvízbe engedett/szivárogtatott szennyvizek szervezett és környezetbarát elvezetésével lényegesen csökken a talaj és a legfelső talajvíz, közvetve a mélyebb vízadó réteg(ek) szennyező anyag terhelése, ezáltal tovább csökkenthető a jelenlegi „magas” talajvízszint is.

Hírek

Sajtóközlemény a projekt indításáról

Dátum: 2021.06.29.
Sajtóközlemény

Kapcsolat

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.,

Telefon: 06-27-511-500,

E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu