A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása

PROJEKT-TÁJÉKOZTATÓ
A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs terület fejlesztését 100%-os hazai költségvetési támogatásból valósítja meg a 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat alapján 32.254.575.648,- Ft értékben. A víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a DMRV Zrt. között létrejött Támogatási Szerződés 2021.08.02-án került aláírásra. A projektet a 323/2020 (VII.1.) Korm. határozat kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította. A megvalósításban közreműködő partner a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárást az M-E 2020 Konzorcium nyerte, melynek tagjai a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, valamint az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

A terület víziközmű-ellátása során az alábbi főművi fejlesztéseket kerülnek megvalósításra:

Ivóvíz ellátás: Az igényelt ivóvízmennyiség biztosításához újonnan létesülő felszíni vízkivételi mű és a hozzá tartozó ivóvíz tisztítási technológia, a továbbításához ivóvíz távvezeték építése szükséges.

Ipari vízellátás: Az I. ütemben a Vác, Déli és Forte ipari vízbázisok és a vízbázis területén meglévő ipari vízellátó hálózat rekonstrukciója fog megtörténni, valamint az ipari víz továbbításához szükséges ipari víz távvezeték épül meg. A kutak vízminősége – a nitrogénformákat leszámítva - kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott (201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) követelményeket. A későbbiekben a felszíni vízhez tartozó iparivíz tisztítási technológia is kiépül.
Hangsúlyozzuk, hogy az ivóvíz és az ipari víz közművei egymástól függetlenek, a vizek egymással nem keverednek, sem a vízműtelepen, sem a távvezetékekben. Nem kerülhet továbbá a meglévő vízbázis kútjaiból sem az ott termelt víz az ivóvízhálózatba.

Kommunális szennyvízelvezetés és tisztítás: Az ipari park kommunális szennyvizei a meglévő távvezetéken keresztül jutnak el a váci szennyvíztisztító telepre, melynek fejlesztése során - KEHOP-2.2.2-15-2016-00051 azonosítószámú projekt - a keletkező szennyvízmennyiség már figyelembe lett véve.

Ipari szennyvízelvezetés és tisztítás: A gödi ipari területen keletkező előtisztított ipari szennyvizek elvezetése – a kommunális szennyvizektől elkülönülten – új ipari szennyvíztávvezeték építésével fog megvalósulni. Az előtisztított ipari szennyvizek fogadása, kezelése a meglévő váci szennyvíztisztító telep mellett, a 4555 helyrajzi számon létesülő új szennyvíztisztító telepen fog megtörténni.

Az ivó- és ipari víz, valamint ipari szennyvíz távvezetékek nyomvonala Göd, Sződliget és Vác települések bel- és külterületi részét fogja érinteni. Kialakításuknál az egyik fő tervezési szempont azok közterületeken történő vezetése. A távvezetékek építése a jelenleg rendelkezésre álló legkorszerűbb csőanyagokból illetve technológia alkalmazásával valósul meg a legnagyobb üzembiztonságot biztosítva. Ezáltal a nyomvonal mentén esetlegesen előforduló, meghibásodásokból eredő károk kockázata minimalizálható.

A távvezetékek eredeti tervezett nyomvonala keresztülhalad Göd, Nevelek településrészen, melynek szennyvízelvezetése egy független, különálló - KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 azonosítószámú – projekt.

Jelenleg a vízjogi engedélyezési tervek készítése van folyamatban, mely során a tervezők bevonásával a Nevelek településrészt elkerülő, alternatív nyomvonal lehetőségének vizsgálata is zajlik. A teljes projekt befejezése 2024. tavaszára várható. A beruházás megvalósításával meglévő felhasználóink ellátásbiztonsága nem sérül, a meglévő kapacitások továbbra is teljes mértékben rendelkezésre fognak állni.

A DMRV Zrt. több, mint 80 éves történelme során mindent megtett a térség vízigényének legmagasabb színvonalú kiszolgálása, valamint a környezettudatos szennyvízelvezetése-és tisztítása érdekében. Az ivóvíz minősége minden ellátott településen kifogástalan és a jövőben is az lesz. Társaságunk küldetése a működtetésében lévő víziközművek felelősségteljes, fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel az ellátott felhasználóinak érdekeire, valamint a környezet védelmére.

DMRV Zrt

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2022.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2022.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
7:00 - 19:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: A gödi ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű-ellátása
captcha
* kötelező mezők