Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név) DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhely 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 2601 Vác, Pf. 96.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-27-511-500
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36-27-316-199
6. Központi elektronikus levélcím dmrvzrt@dmrvzrt.hu
7. A honlap URL-je https://dmrvzrt.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Ügyfélszolgálat
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Klézliné Imre Borbála ügyfélkapcsolati vezető
10. Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélszolgálat

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Cégadatok, irányítás
A Társaság vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
Barna János – felügyelőbizottsági elnök
+36 (27) 511-500
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
dmrvzrt@dmrvzrt.hu
Koppány Balázs – felügyelőbizottsági tag
+36 (27) 511-500
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
dmrvzrt@dmrvzrt.hu
Pető Sándor- felügyelőbizottsági tag
+36 (27) 511-500
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
dmrvzrt@dmrvzrt.hu
Pistyúr Attila József- felügyelőbizottsági tag
+36 (27) 511-500
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
dmrvzrt@dmrvzrt.hu
Molnár Gábor – adatvédelmi tisztviselő
+36(70) 773-5903
2890 Tata, Kocsi u. 26.
molnar.gabor@ltender.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) A szervezeti egységek vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns adat
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns adat
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns adat

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nincs ilyen közfeladatot ellátó szerv a társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns adat
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem releváns adat
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns adat

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns adat
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns adat
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns adat

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Duna Menti Napló
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Duna Menti Napló
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Duna Menti Napló

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe A társaság felettes szervei
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Fogyasztóvédelem
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei:
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos szövetsége
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Európai Fogyasztói Központ

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A közfeladatot ellátó szerv nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns adat
 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Szervezeti, személyzeti adatok
captcha
* kötelező mezők