Általános Fogyasztói Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

A közüzemi ivóvíz és csatorna szolgáltatói tevékenység végzése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV tv., 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról, illetve a 58/2013.(II.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályozás figyelembe vételével, és annak betartásával történik.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

A szolgáltató által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

Általános tájékoztatási adatok:

A szolgáltató neve: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

A szolgáltató székhelyének címe: 2600 Vác, Kodály Z. út 3.

Ügyfélszolgálataink címe:

 • 2600 Vác, Derecske u.4.
 • 2000 Szentendre, Kalászi út 2.
 • 2100 Gödöllő Sík Sándor u.7.
 • 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 134.

A szolgáltatást végző társaság jogi formája: Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Zrt.)

A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-040189

A szolgáltató adószáma: 10863877-2-44

Felügyeleti hatóságok:

Vízügyi hatósági jogkör:

 • első fokon - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik - az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi  Felügyelőség
 • másodfokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör:

 • első fokon az illetékes települési önkormányzat jegyzője,
 • másodfokon a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (az illetékes Regionális Államigazgatási Hivatal) gyakorolja.

Közegészségügy, vízminőség:

 • első fokon az illetékes ÁNTSZ Kistérségi Intézet
 • másodfokon az illetékes ÁNTSZ Regionális Intézet

Ágazati-szakmai felügyelet:

 • Vidékfejlesztési Minisztérium

Telefon/telefax/internet elérhetőség, levelezési cím:

Levelezési cím: 2600 Vác, Kodály Z.út 3. Pf.: 96

Call center: 06-27-999-688, 06-80-224-488

Hibabejelentés: 06-27-511-511

Telefax: 06 27- 511-948

E-mail: dmrvzrt@dmrvzrt.hu

Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma:
Allianz Hungária Biztosító Zrt.

A szakmai biztosíték területi hatálya:
A DMRV Zrt. teljes működési területe

A szolgáltató szolgáltatói tevékenysége során alkalmazott, jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése:

 • 1959.évi IV.tv. (Ptk.) 387.§
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II.27.) Korm.rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 18/1999. (II.5) Korm.rend. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről.

Jogvita esetére valamely bíróság vagy más joghatóság kizárólagos illetékessége nincs kikötve.

A szolgáltatás díja:

Hatósági ár, amely állami tulajdonú közműveken történő szolgáltatás esetén az adott évre vonatkozó KvVM vízdíjrendeletben, önkormányzati tulajdonú közműveken történő szolgáltatás esetén az adott település önkormányzata által meghatározott árrendeletben található meg.

A szolgáltatás hozzáadottértékadó - köteles (ÁFA), a hozzáadottértékadó-azonosítószáma:

 • vízszolgáltatás: SZJ 3600
 • csatornaszolgáltatás: SZJ 3700

A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok felsorolása:

 • 1959.évi IV.tv. Ptk.
 • 1997.évi CLV tv a fogyasztóvédelemről
 • 2008.évi XLVII.tv a tisztességtelen kereskedelmi tevékenység gyakorlásának tilalmáról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 18/1999. (II.5) Korm.rend. a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről
 • 58/2013. (II.27.) Korm.rend. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

A vállalkozás honlapjának elérhetősége:
www.dmrvzrt.hu

Fogyasztói panasz elutasítása esetén igénybevehető jogorvoslati hatóságok.

.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Általános Fogyasztói Tájékoztató
captcha
* kötelező mezők